Crime Branch ( गुन्हे शाखा )

Crime Record

  • गुन्ह्याचा अभिलेख तयार करून त्यातील नोंदी लिहीणे, अहवाल तयार करणे, विभागीय रेकॉर्डची पूर्तता करणे, हाताळणे आणि देखभाल करणे आणि युनिटची इतर गुन्हे विषयक प्रशासकीय कामे व्यवस्थापित करणे.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.