Body Search Panchanama (अंग झडती पंचनामा)

अंग झडती पंचनामा (Body Search Panchanama) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 ची अंगझडती पंचनाम्या नुसार महत्वाची कलमे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 कलम 100. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 कलम 100. कलम १०० नुसार, एखाद्या बंद जागेत शिरण्यास व त्या जागेची झडती घेण्यास वॉरंट बजावणाऱ्या अंमलदारास कोणी मज्जाव करता कामा नये. तसेच आपल्या … Read more