loksabha sent Bill replacing IPC CRPC and IEA to Parliamentary standing committee. (लोकसभेने संसदीय समिती ला पाठविलेले विधेयक)

शासन निर्णय Click On Link Below Bill – भारतीय न्याय संहिता 2023 Bill – भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 Bill – भारतीय साक्ष विधेयक 2023 Disclaimer / अस्वीकरण Top

Parliamentary Bill for replacing IPC CRPC And IEA (भा.द.वि./फौ.प्र.स./भा.पु.का. या कायद्यात सुधारणा करिता केंद्रीय शासनाचे विधेयक)

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे Disclaimer / अस्वीकरण News : Parliamentary Bill for replacing IPC CRPC And IEA (भा.द.वि./फौ.प्र.स./भा.पु.का. या कायद्यात सुधारणा करिता केंद्रीय शासनाचे विधेयक) केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, विधेयकांची मुख्य वैशिष्ट्ये:- केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, विधेयकांची मुख्य वैशिष्ट्ये:- लोकसभेने तीन विधेयके संसदीय स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवली. या विधेयकाचे … Read more