News : Delhi High Court Orders Police Officers to Pay ₹50k for Illegal Detention. (of 30-Minute) (दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकार्‍यांना एका व्यक्तीस 30 मिनिटाच्या बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यासाठी 50 हजार रुपये दंड म्हणून देण्याचे आदेश दिले.)

न्यायानिर्णय Judgement दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकार्‍यांना एका व्यक्तीस 30 मिनिटाच्या बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यासाठी 50 हजार रुपये दंड म्हणून देण्याचे आदेश दिले. (Delhi High Court Orders Police Officers to Pay ₹50k for Illegal Detention. (of 30-Minute)) Delhi High Court Orders Police Officers to Pay ₹50k for Illegal Detention of 30-Minutes. In a recent court decision, … Read more