Examination of Witnesses in Crimes of Injury. (दुखापतीच्या गुन्ह्यतील साक्षीदारांची तपासणी.)

दुखा:पतीच्या गुन्ह्यतील साक्षीदारांची तपासणी. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण AI Office दुखा:पत साक्षीदार आणि त्यांची तपासणी. दुखा:पतीच्या गुन्ह्यत मुख्यत्वे कोण कोण साक्षीदार असतात? Who are the main witnesses in the crime of injury? गुन्ह्यतील साक्षीदार:- घतांनास्थळावरील प्रत्यक्षदर्शी. घटणेच्या पार्श्वभूमी बाबत माहिती असणारे फिर्‍यादी, आरोपी, पिडीत ला जाणणारे लोक. घटणे बाबत आरोपींनी माहिती सांगून ज्यांचे समक्ष … Read more

Action to be taken by Thane Amaldar after registering a offence of injury. (दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही.)

दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. Action to be taken quickly by Thane Amaldar after registering a case/offence of injury.. घटनास्थळाचे सरंक्षण :- घटनास्थळाचे संरक्षण करण्यास पोलीस कार्मचारी नेमावे. … Read more

Writing complaint (FIR) of crime of injury (दुखापतीचे गुन्ह्याची तक्रार कशी नोंदवावी?)

दुखा:पतीचे गुन्ह्याची तक्रार FIR of injury चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखा:पतीचे गुन्ह्याची तक्रार कशी लिहावी ? How to write an FIR for the offense of injury? How to write an FIR for the offense of injury? फिर्यादी ची ओळख:- FIR मध्ये प्रथम खबर देणाऱ्याचे संपुर्ण नाव (वडिलांचे नाव सह), जात, वय, संपूर्ण पत्ता, व्यवसाय, … Read more

Allahabad High Court: Marital Rape Not a Crime if Wife is 18 or Above, Acquits Accused in Dowry Cruelty Case

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे News : Allahabad High Court: Marital Rape Not a Crime if Wife is 18 or Above, Acquits Accused in Dowry Cruelty Case वाचा बातमी सविस्तर.. Marital rape is not a crime if the wife is eighteen year’s or above. Recently, Allahabad High Court said marital … Read more