CCTNS कर्मचारींनी काय करावे काय करू नये या बाबत राज्य गुन्हे अन्वेशन विभाग महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची मार्गदशीका

CCTNS कर्मचारींनी काय करावे काय करू नये या बाबत राज्य गुन्हे अन्वेशन विभाग महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची मार्गदशीका

मानवी जिवीतास बाधक होना-या अपराधाचे  गुन्ह्याचा तपास उदा. 302, 304, 304(अ), 304(ब), 306, 307, 309

मानवी जिवीतास बाधक होना-या अपराधाचे  गुन्ह्याचा तपास. उदा. 302, 304, 304(अ), 304(ब), 306, 307, 309 Toggle #1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Toggle #2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

रजा / सुट्टी / Leave

रजा / सुट्टी / Leave किरकोळ रजा. अर्जित रजा / Earned leaves / Privilege leaves किरकोळ रजा. या रजा वर्षाला 12 या प्रमानात मिळतात. या रजे करीता या नमुण्यात अर्ज करावा. ही रजा खालील कारणास्तव मंजुर होऊ शकते. प्रयत्न करून बघा. अर्जित रजा / Earned leaves / Privilege leaves या रजा वर्षाला 12 या प्रमानात … Read more