CCTNS कर्मचारींनी काय करावे काय करू नये या बाबत राज्य गुन्हे अन्वेशन विभाग महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची मार्गदशीका

CCTNS कर्मचारींनी काय करावे काय करू नये या बाबत राज्य गुन्हे अन्वेशन विभाग महाराष्ट्र राज्य पुणे यांची मार्गदशीका

मानवी जिवीतास बाधक होना-या अपराधाचे  गुन्ह्याचा तपास उदा. 302, 304, 304(अ), 304(ब), 306, 307, 309

मानवी जिवीतास बाधक होना-या अपराधाचे  गुन्ह्याचा तपास. उदा. 302, 304, 304(अ), 304(ब), 306, 307, 309 Toggle #1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Toggle #2 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.