Transfer of police within the district (पोलिसांची जिल्ह्याअंतर्गत/घटकअंतर्गत बदली)

पोलिसांची जिल्ह्याअंतर्गत/घटकअंतर्गत बदली. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलिसांच्या जिल्हाबदली संदर्भात नियमावली.. पात्रता – घटकांतर्गत जिल्हाबदली करीता कर्मचारीची काय पात्रता असावी पात्रता – घटकांतर्गत जिल्हाबदली करीता कर्मचारीची काय पात्रता असावी. राज्य पोलीस विभागातील पो.शि. / पो.ना. / पो.हवा. / स.पो.उ.नि. यांना स्वेच्छेने अन्य घटकात या शासन निर्णयाने, घटक बदलीने जाण्यास, पत्र समजण्यात येते. पोलीस कर्मचाऱ्याची … Read more

Books published at Government level (शासन स्थरावरील प्रसिद्ध पुस्तके)

शासन स्थरावरील प्रसिद्ध पुस्तके चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण शासन स्थरावरील प्रसिद्ध पुस्तके / Books published at Government level महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) 1987… महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) 1987… Top Disclaimer / अस्वीकरण

letter and application writing, (अर्ज आणि पत्र लेखन)

पत्र, अर्ज, (Letter, Application) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण आता पत्र लेखन / Letter writing झाले अगदीच सोपे! खलील फॉर्म मध्ये आपली माहिती भरा. Submit करा. आणि पत्राची PDF कॉपी डाऊनलोड करा. संपले इतकेच. कुठल्या कम्प्युटर ची गरज नाही. MS word च्या सेटटिंग ची गरज नाही. Direct आपल्या मोबाईल वरुन करू शकता. पत्र आणि अर्ज … Read more

Supreme Court Guidelines for arrest in 498A IPC, Criminal Appeal No. 2207 of 2023 arising out of SLP (Crl.) No. 3433 of 2023 [Md. Asfak Alam –vs- The State of Jharkhand & Anr]

न्यायनिर्णय/Judgement Copy Click On Link Below Supreme Court Guidelines for arrest in 498A IPC, Criminal Appeal No. 2207 of 2023 arising out of SLP (Crl.) No. 3433 of 2023 [Md. Asfak Alam –vs- The State of Jharkhand & Anr] Top Disclaimer / अस्वीकरण

Mumbai Police Manual 1959

Mumbai Police Manual चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण Mumbai Police Manual 1959 मुंबई पोलिस नियमावली – भाग 1 (इंग्रजी) मुंबई पोलिस नियमावली – भाग 1, (इंग्रजी) (शासनाच्या वेबसाइट वरुन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा..) मुंबई पोलिस नियमावली – भाग 2 (इंग्रजी) मुंबई पोलिस नियमावली – भाग 2,(इंग्रजी) (शासनाच्या वेबसाइट वरुन पाहण्यासाठी येथे क्लिक … Read more

POCSO-Protection of Children from Sexual Offence, Guidelines to police. (POCSO गुन्ह्याचे तपासाबाबत पोलिसांना मार्गदर्शक सूचना- महाराष्ट्र शासन परिपत्रक दि. sept 2015.)

POCSO गुन्ह्याचे तपासाबाबत पोलिसांना मार्गदर्शक सूचना- महाराष्ट्र शासन परिपत्रक. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-0115/प्र.क्र.16/विशा-6 दिनांक …./सप्टेंबर /2015 POCSO गुन्ह्याचे तपासाबाबत, शासनाच्या, पोलिसांना मार्गदर्शक सूचना बालकाची व्याख्या… बालकाची व्याख्या… POSCO ACT, 2012 मध्ये “18 वर्षाखालील काणीही व्यक्ती” अशी बालकाची (CHILD) व्याख्या करण्यात आलेली आहे. याचा अर्थ 18 वर्षाखालील … Read more

News : Supreme Court’s Historic Verdict – Can Children Born in Live-In Relationships Claim Property Rights ? Read in detail.

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे Disclaimer / अस्वीकरण News : Supreme Court Unveils Landmark Verdict: Unlocking Property Rights for Children Born in Live-In Relationships! वाचा बातमी सविस्तर.. Supreme Court Grants Rights to Children of Live-in Couples for Ancestral Property In a recent case of KATTUKANDI EDATHIL KRISHNAN & ANR. vs … Read more

CRO Control Room Officer नियंत्रण कक्ष अधिकारी (Police control नियंत्रण कक्ष)

CRO-Control Room Officer नियंत्रण कक्ष अधिकारी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण CRO – Control Room Officer (नियंत्रण कक्ष अधिकारी) पोलीस नियंत्रण कक्ष अधिकारी प्रत्येक पोलिस अधिक्षक कार्यालयात एक पोलीस नियंत्रण कक्ष असतो.  नियंत्रण कक्ष अधिकारी CRO, म्हणून एका पोलीस अधिकाऱ्याची, पोलीस अधीक्षक नेमणूक करतात. या सोबतच इतर सहाय्यक पोलीस अधिकारी सुद्धा पोलीस … Read more

Insurance and pament bank scheme (विमा योजना/पेमेंट बँक खाते योजना)

विमा योजना/पेमेंट बँक खाते योजना (Insurance and payment bank scheme) चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण विमा योजना (Insurance Scheme) समुह व्यक्तीगत अपघात समुह व्यक्तीगत अपघात समुह व्यक्तीगत अपघात विमा योजना, इश्योरन्स कंपनी यांचे मार्फत विमा उतरविण्यात आलेला आहे. टिप – शक्यतो माहे एप्रिल मध्ये याचा हप्ता पगारातून कपात होतो. आपल्या पागारातून किती रुपये कपात करण्यात … Read more

superintendent of police (पोलीस अधिक्षक)

पोलीस अधिक्षक (SP) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य पोलीस अधिक्षक/तरतूद/कामे/इतर बाबी जिल्हा पोलीस अधिक्षक पदाची तरतूद पोलीस नियमावली भाग -1, प्रकरण 1, कलम (4)( १ ) नुसार प्रत्येक जिल्हयाकरीता एक पोलीस अधीक्षक असतात. आवश्यकतानसार एक अथवा अधिक अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक असतात. जिल्हयाची विभागणी उपविभागामध्ये केलेली असते, आणि त्यावर सहाय्यक अथवा … Read more