गुन्हा दाखल ते न्यायनिर्णय टप्पे

गुन्हा दाखल ते न्यायनिर्णय टप्पे चालू घडामोडी गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. त्याची फिर्याद ऐकुन घेवुन, ठानेदार किंवा त्याचेवतीने स्टेशन डायरी अंमलदार ती तक्रार … Read more

पोलीस स्टेशन अधीकारी व कर्मचारी

पोलीस स्टेशन अधीकारी व कर्मचारी चालू घडामोडी पोलीस स्टेशन अधीकारी Police Inspector (पोलीस निरीक्षक) Assistant Police Inspector (सहाय्यक पोलीस निरीक्षक) ) कोंबीग ऑपरेशन प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मालासंबंधीचे गुन्हे उदा. दरोडे, घरफोड्या, चोऱ्या, फसवणुकीचे गुन्हे किंवा निवडणुकीचा कालावधी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा म्हणून बोगस मतदार – गुंड यांचा शोध, महत्त्वाचे सणवार इ. वेळी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा … Read more

न्यायालयीन निर्णय उहापोह

न्यायालयीन निर्णय उहापोह चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण गुन्ह्याचे तपास संदर्भाने न्यायालयीन निर्णयाचा उहापोह # दखलपात्र गुन्ह्यातुन आरोपी निर्दोष का सुटतात ? अदखलपात्र गुन्ह्यातुन आरोपी निर्दोष का सुटतात ? # दारू चे गुन्ह्यातुन आरोपी निर्दोष का सुटतात ? जुगार चे गुन्ह्यातुन आरोपी निर्दोष का सुटतात ? चे गुन्ह्यातुन आरोपी निर्दोष का सुटतात ?

विवीध पत्रव्यवहार नमुने

विवीध पत्रव्यवहार नमुने चालु घडामोळी विवीध पत्रव्यवहार नमुने तपास खर्च म्हणजे काय ? गुन्ह्याचा तपास कारायला तपासी अमलदार यास आलेला पुर्ण खर्च म्हणजे तपास खर्च.. तपास खर्च बाबत महाराष्ट्र शासनाचा जि. आर. 👇👇👇 विविय अविकार वियमपुस्तिका,1978 (भाग-दुसरा) गृह विभागातील जिल्हा स्तरावरील  पोलीस अधिक्षक/पोलीस उपअधिक्षक यांना संक्षिप्त देयकावर रक्कम आहरीत करण्यास वित्तिय अधिकार प्रदान करणे.. तपास … Read more

सर्व गुन्ह्याचे तपास मार्गदर्शन ( कायद्या प्रमाणे )

सर्व गुन्ह्याचे तपास मार्गदर्शन (कायद्या प्रमाणे) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण सर्व गुन्ह्याचे तपास मार्गदर्शन (कायद्या प्रमाणे) गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर निकालापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. केस डायरी :- पोलीस मॅनुअल क्र.- भाग 3, नियम … Read more

उप विभागीय पोलीस अधिकारी ( SDPO )

उप विभागीय पोलीस अधिकारी ( SDPO ) चालू घडामोडी उप विभागीय पोलीस अधिकारी ( SDPO ) गुन्हे पडताळणी तपास (Investigation SDPO ) इतर

Superintendent Of Police

पोलीस अधीक्षक (SP) चालु घडामोळी पोलीस अधीक्षक अप्पर पोलीस अधिक्षक ( Addl. SP ) पोलीस उपअधिक्षक गृह ( DySP HQ ) पोलीस उपअधिक्षक (आर्थीक गुन्हे शाखा) पोलीस निरीक्षक नियंत्रन कक्ष ( CRO ) पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा ( LCB ) पोलीस निरीक्षक गोपनीय शाखा ( DSB ) पोलीस निरीक्षक (Cyber Cell) पोलीस निरीक्षक (BDDS) पोलीस … Read more