Photographic Evidence

Photographic Evidence चालू घडामोडी Sharad Gorakhnath Kshatriya Sir Photographer (F.P.) Investigators Car Unit Pune City Police Contact : 9823221968 यांची Photographic Evidence संबंधी PDF Top

AD-Accidental Death

अकस्मात मृत्यु चालू घडामोडी अकस्मात मृत्यु अकस्मात मृत्यु ( CRPC 174 ) भारतातील अपघाती मृत्यू प्रकरणांच्या तपासात अनेक मुद्यांचा समावेश होतो, जे प्रकरणाच्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार बदलू शकतात. येथे काही सामान्य मुद्दे दिलेले आहेत ज्यांचा समावेश असू शकतो:- प्रत्येक अकस्मात मृत्यु , मर्ग ( CRPC 174 ) हा मर्डर ( खुन ) आहे असे समजुनच त्याचा … Read more

Health/NGO/Free

आरोग्य उपयोगी योजना/NGO चालू घडामोडी UNM Children Hospital Surat UNM Children Hospital Surat यहा बच्चो के क्रिटिकल बिमारी पर इलाज किया जाता है बाच्चो के क्रिटिकल ऑपरेशन भी यह कम खर्चे मे होते है ऐसी जाणकारी यह के डॉक्टर और जाणकार देते है| Hospital Says :- “यूएनएम चिल्ड्रेन हॉस्पिटल कामरेज, सूरत में स्थित 150 बेड … Read more

IPC Section 300

IPC Act Section 300 चालू घडामोडी IPC Act Section 300 IPC Act Section 109 कलम 300 – खुन (सदोष मनुष्यवध हा खुन केव्हा होतो.) [Murder] :- या कलमाच्या वर्णनात जे खालील अपवाद सांगीतले आहे ते वगळता, एरव्ही  एक:– ज्या कृत्यामळे मृत्यु झाला ते कृत्य जीव घेण्याच्या इराध्याने जर केले असेल, तर तो सदोष मनुष्यवध हा … Read more

गुन्हा दाखल ते न्यायनिर्णय टप्पे

गुन्हा दाखल ते न्यायनिर्णय टप्पे चालू घडामोडी गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. त्याची फिर्याद ऐकुन घेवुन, ठानेदार किंवा त्याचेवतीने स्टेशन डायरी अंमलदार ती तक्रार … Read more

पोलीस स्टेशन अधीकारी व कर्मचारी

पोलीस स्टेशन अधीकारी व कर्मचारी चालू घडामोडी पोलीस स्टेशन अधीकारी Police Inspector (पोलीस निरीक्षक) Assistant Police Inspector (सहाय्यक पोलीस निरीक्षक) ) कोंबीग ऑपरेशन प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मालासंबंधीचे गुन्हे उदा. दरोडे, घरफोड्या, चोऱ्या, फसवणुकीचे गुन्हे किंवा निवडणुकीचा कालावधी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा म्हणून बोगस मतदार – गुंड यांचा शोध, महत्त्वाचे सणवार इ. वेळी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा … Read more

न्यायालयीन निर्णय उहापोह

न्यायालयीन निर्णय उहापोह चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण गुन्ह्याचे तपास संदर्भाने न्यायालयीन निर्णयाचा उहापोह # दखलपात्र गुन्ह्यातुन आरोपी निर्दोष का सुटतात ? अदखलपात्र गुन्ह्यातुन आरोपी निर्दोष का सुटतात ? # दारू चे गुन्ह्यातुन आरोपी निर्दोष का सुटतात ? जुगार चे गुन्ह्यातुन आरोपी निर्दोष का सुटतात ? चे गुन्ह्यातुन आरोपी निर्दोष का सुटतात ?

विवीध पत्रव्यवहार नमुने

विवीध पत्रव्यवहार नमुने चालु घडामोळी विवीध पत्रव्यवहार नमुने तपास खर्च म्हणजे काय ? गुन्ह्याचा तपास कारायला तपासी अमलदार यास आलेला पुर्ण खर्च म्हणजे तपास खर्च.. तपास खर्च बाबत महाराष्ट्र शासनाचा जि. आर. 👇👇👇 विविय अविकार वियमपुस्तिका,1978 (भाग-दुसरा) गृह विभागातील जिल्हा स्तरावरील  पोलीस अधिक्षक/पोलीस उपअधिक्षक यांना संक्षिप्त देयकावर रक्कम आहरीत करण्यास वित्तिय अधिकार प्रदान करणे.. तपास … Read more

सर्व गुन्ह्याचे तपास मार्गदर्शन ( कायद्या प्रमाणे )

सर्व गुन्ह्याचे तपास मार्गदर्शन (कायद्या प्रमाणे) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण सर्व गुन्ह्याचे तपास मार्गदर्शन (कायद्या प्रमाणे) हरविलेला, गहाळ झालेला, चोरी गेलेला मोबाईल शोधन्याची पध्दत व अशा गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ? हरविलेला, गहाळ झालेला, चोरी गेलेला मोबाईल शोधन्याची पध्दत व अशा गुन्ह्याचा तपास करण्याची पधदत.. ( तपास अणुषंगाने सदर प्रकरणाचे पुढे वाचन सुरु ठेवणे … Read more