कोर्ट पैरवी अधिकारी (Session Court)

कोर्ट पैरवी अधिकारी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण कोर्ट पैरवी अधिकारी कोर्ट पैरवी अधिकारी यांची तरतुद.. कोर्ट पैरवी अधिकारी दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील शिक्षेचे प्रमाणात वाढ होण्याकरीता मा. पोलीस महासंचालक यांचे स्थायी आदेश क्रमांक १७/२००८ नुसार आदेश पारीत करून कोर्ट पैरवी अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येते. जिल्या स्तरावर पोलीस अधिक्षक व मोठ्या शहरात आयुक्त यांनी प्रत्येक कोर्टात, … Read more

JMFC Court Duty कोर्ट ड्युटी कर्मचारी

कोर्ट ड्युटी कर्मचारी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण कोर्ट ड्युटी कर्मचारी कोर्ट ड्युटी कर्मचारी ची तरतुद.. हा पोलीस कर्मचारी असुन त्याची नेमनुक संबंधित पोलीस स्टेशनला असते. संबंधित पोलीस स्टेशन ज्या JMFC न्यायालयाच्या अधीन असते त्या ठिकाणी तो कामकाज पाहतो. कोर्ट ड्युटी कर्मचारी ची कामे.. कोर्ट ड्युटी कर्मचारी ची कामे.. हा पोलीस कर्मचारी असुन त्याची नेमनुक … Read more

Accused Magistrate Custody

आरोपीची न्ययालयीन कोठडी (M.C.R.) चालु घडामोळी आरोपीची न्ययालयीन कोठडी (M.C.R.) बाबत तपास खर्च म्हणजे काय ? गुन्ह्याचा तपास कारायला तपासी अमलदार यास आलेला पुर्ण खर्च म्हणजे तपास खर्च.. तपास खर्च बाबत महाराष्ट्र शासनाचा जि. आर. 👇👇👇 विविय अविकार वियमपुस्तिका,1978 (भाग-दुसरा) गृह विभागातील जिल्हा स्तरावरील  पोलीस अधिक्षक/पोलीस उपअधिक्षक यांना संक्षिप्त देयकावर रक्कम आहरीत करण्यास वित्तिय अधिकार … Read more

Accused Arrest or Bail

आरोपीची अटक किंवा जमानत चालु घडामोळी आरोपी अटक तपास खर्च म्हणजे काय ? गुन्ह्याचा तपास कारायला तपासी अमलदार यास आलेला पुर्ण खर्च म्हणजे तपास खर्च.. तपास खर्च बाबत महाराष्ट्र शासनाचा जि. आर. 👇👇👇 विविय अविकार वियमपुस्तिका,1978 (भाग-दुसरा) गृह विभागातील जिल्हा स्तरावरील  पोलीस अधिक्षक/पोलीस उपअधिक्षक यांना संक्षिप्त देयकावर रक्कम आहरीत करण्यास वित्तिय अधिकार प्रदान करणे.. तपास … Read more

Law/Bare Act/कायदे

कायदे / Bare Acts / Laws चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण विविध कायदे / Bare Acts / Laws सर्वोच्च न्यायालय तरतुद.. # सर्वोच्च न्यायालय ची कामे.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. सर्वोच्च न्यायालय, डी.डी. बासु मार्गदर्शक तत्वे.. Lorem ipsum dolor sit amet, … Read more

Supreme Court

Supreme Court चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण न्यायालयीन निर्णय उहापोह सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तरतुद.. # सर्वोच्च न्यायालय ची कामे.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. सर्वोच्च न्यायालय, डी.डी. बासु मार्गदर्शक तत्वे.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, … Read more

Session Court

Session Court चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण न्यायालयीन निर्णय उहापोह जिल्हा व सत्र न्यायालय जिल्हा व सत्र न्यायालय तरतुद.. # जिल्हा व सत्र न्यायालय ची कामे.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. सर्वोच्च न्यायालय, डी.डी. बासु मार्गदर्शक तत्वे.. Lorem ipsum dolor sit amet, … Read more

High Court

High Court चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण न्यायालयीन निर्णय उहापोह उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय तरतूद उच्च न्यायालय कामे Top

व्याख्या व खुलासे

व्याख्या व खुलासे व्याख्या व खुलासे न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर

Jmfc Court

Jmfc Court चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण न्यायालयीन निर्णय उहापोह कनिष्ठ न्यायालय (तालुका स्तरीय) कनिष्ठ न्यायालय तरतुद.. कनिष्ठ न्यायालय ची कामे.. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. काही महत्वपुर्ण कायदे कायद्याची शब्दावली (इंग्रजी-मराठी-हिंदी) (सदर शब्दावली ही भारत सरकारच्या कायदेविषयक संकेतस्थळावरुन जशीच्या तशी पुरवली … Read more