IPC कलम 83, वय 7- 12 वर्षे वयोगटातील अपरिपक्व समजशक्ती असलेल्या बालकांची कृती बाबत.

IPC कलम 83 – 7- 12 वर्षे वयोगटातील अपरिपक्व समजशक्ती असलेल्या बालकांची कृती ही गुन्हा नसते. परंतु जर कोर्ट समोर हे सिद्ध झाले की कृती करतांना सदर बालकास त्याचे कृत्याची व त्याचे परिणामाची जाणीव होती, तर तो गुन्हा होतो. ( त्या वेळी त्याला आपल्या वर्तनाचे स्वरूप व परिणाम समजण्या इतपत बुध्दी विकसित झालेली नसते. परंतु … Read more

112 या क्रमांकावर डायल करून खोट्या व तथ्यहीन बाबींना तक्रारीचे स्वरूप देवून पोलीसांच्या वेळेचा अपव्यय केला म्हनूण गुन्हा.

कलम 177भा.द.वि,चे सहकलम 85(1) महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा प्रमाणे गुन्हा. राज्यातील सर्व नागरिकांना आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काल पोलीस सेवा किंवा मदत एकाच टोल फ्री क्रमांकावर मिळावी म्हनून डायल 112 ही आपत्कालीन सुविधा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात सुरु करणप्यात आलेली आहे. डायल 112 या क्रमांकाद्वारे प्राप्त होणारे सर्व कॉल प्राथमिक संपर्क केंद्रावर तसेच द्वितीय संपर्क केंद्रावर प्राप्त होतात. कॉल … Read more