रजा / सुट्टी / Leave

रजा / सुट्टी / Leave किरकोळ रजा. अर्जित रजा / Earned leaves / Privilege leaves किरकोळ रजा. या रजा वर्षाला 12 या प्रमानात मिळतात. या रजे करीता या नमुण्यात अर्ज करावा. ही रजा खालील कारणास्तव मंजुर होऊ शकते. प्रयत्न करून बघा. अर्जित रजा / Earned leaves / Privilege leaves या रजा वर्षाला 12 या प्रमानात … Read more