Medals in the Police Department for Outstanding performance (उत्कृष्ट कार्याकरिता पोलीस विभागातील पदके)

पोलीस विभागातील पदके (Medals in the Police Department) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Awards for Police Man / पोलिसांना बक्षिसे              महाराष्ट्र पोलिस दलात विविध शाखा असून त्या मार्फत विविध कामे सुरू असतात. पोलिस जवानांना त्यांच्या कामाचे उचित मूल्यमापन होवून प्रोत्साहन पार बक्षिसे मिळाल्यास त्यांच्या कामाचा उत्साह वाढून कामाचा दर्जा … Read more

BMI – Body Mass Index

BMI – Body Mass Index चालू घडामोडी शासन निर्णय : GR : BMI – Body Mass Index BMI – Body Mass Index चा लाभ कसा घ्यावा…महत्वाच्या बाबी… पोलिसांचा BMI भत्ता एक हजार रुपये.? पोलिसांचा BMI भत्ता एक हजार रुपये? Police’s BMI is going to be 1000 rupees? पोलिसांचा BMI भत्ता 250 रू. वरून 1000 रू. … Read more

News : Denying Maternity Leave Infringes Fundamental Human Right & Violates Articles 29 and 39D : Himachal Pradesh High Court.

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे Disclaimer / अस्वीकरण News :- Denying Maternity Leave Infringes Fundamental Human Right & Violates Articles 29 and 39D : Himachal Pradesh High Court. वाचा बातमी सविस्तर.. The High Court of Himachal Pradesh has made an important decision regarding maternity leave, stating that it is a … Read more

GR : Government Help for Martyred in Naxal attack GR Date. 06/02/2009, शासन निर्णय : नक्षलविरोधी कार्यवाहीत / नक्षलवादी हल्ल्यात मृत पावलेल्या वा जखमी झालेल्या पोलीस अधिकारी, पोलीस कर्मचारी व गृहरक्षक (SRPF) दलाच्या, अधिकारी व कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना विशेष मदत व इतर सवलती बाबत. दिनांक 09/02/2023.

नक्षलविरोधी कार्यवाहीत / हल्ल्यात शहीद वा जखमी झालेल्या पोलीस पोलिसांना व कुटुंबियांना विशेष मदत व इतर सवलती बाबत. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण शासन निर्णय : (दिनांक – 06/02/2023) पोलिस दलाच्या, शहीद अधिकारी व कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना विशेष मदत व इतर सवलती बाबत थोडक्यात माहिती. पसंतीच्या ठिकाणी विनामुल्य एक घर.. पसंतीच्या ठिकाणी विनामुल्य एक घर : … Read more

GR : महाराष्ट्र राज्य शासकीय मृत कर्मचारींना DCPS/NPS ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागु करणे बाबत. शासन निर्णय दिनाक 31/03/2023

महाराष्ट्र राज्या शासकीय मृत कर्मचारींना DCPS/NPS एवजी जुनी पेंऩ्शन योजना लागू चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतनप्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ति उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान … Read more

Documents required for Medical Bill Reimbursement वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक, करीता रुग्नालयातुन प्राप्त करावयाचे कागदपत्र.

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक (Medical Bill Reimbursement) करीता रुग्नालयातुन प्राप्त करावयाचे कागदपत्र. चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक (Medical Bill Reimbursement) करीता रुग्नालयातुन प्राप्त करावयाचे कागदपत्र. रुग्णालयातून प्राप्त करायचे कागदपत्र जेव्हा आपन उपचार करुन रुग्णालयातून बाहेर पडतो तेव्हा आपल्या मनात घरी जायचा विचार प्रबल असतो. रोगी बरा झालेला असतो आणी सर्व जन डिस्चार्ज कधी … Read more

मत्ता व दायित्व

मत्ता व दायित्व चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण मत्ता व दायित्व GR: मत्ता व दायित्व शासन निर्णय दिनांक 02/06/2014 GR: मत्ता व दायित्व शासन निर्णय दिनांक 02/06/2014 (शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.) मत्ता व दायित्व, विवरण पत्र चे महत्व.. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या नियम १९ च्या पोटनियम (१) व त्याखालील टीप … Read more

Service Book (सेवा पुस्तक)

सेवा पुस्तक (Service Book) चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण सेवापुस्तकात घ्यायच्या महत्वाच्या नोंदी. सेवापुस्तक कशाप्रकारे ठेवावे. स्वतचे मूळ व दुय्यम सेवापुस्तक प्रत्येकी 6 ते 7 पुस्तकांचे एकर्त्रीत बायडींग करुन तयार करुन घ्यावे व त्याला पहिल्या पानापासून ते शेवटच्या पानापर्यंत पृष्ठ क्रमांक देण्यात यावेत. सेवापुस्तक चे भाग व सेवापुस्तकात, आपली सेवेच्या कुठल्या टप्यावर काय तपासावे. सेवापुस्तक … Read more

Retirement (सेवानिवृत्ती)

सेवानिवृत्ती (Retirement) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण सेवानिवृत्ती (Retirement) सेवानिवृत्ती पूर्वी, सेवेच्या कुठल्या टप्यावर सेवापटाचा कुठला भाग अद्यावत करावा याचे संपूर्ण मार्गदर्शन… सेवा पुस्तक कश्याप्रकारे अद्यावत करावे या बाबत संपूर्ण मार्गदर्शन (पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा…) नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी कर्मचारी ना मिळणारे लाभ… पोलीस अधिकारी/कर्मचारी हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होतात. सर्वसाधारणपणे … Read more