नाकाबंदी

नाकाबंदी. चालू घडामोडी नाकाबंदी. नाकाबंदी. नाकाबंदी ची गरज.. पोलीस स्टेशन हद्दीत घडनाऱ्या गुन्ह्यच्या प्रतिबंधासाठी.. पोलीस स्टेशन परीसरात अचानक मोठा गुन्हा उदा. सराफाची दुकाने लुटणे, पेट्रोलपंप लुट, बँकेची कॅश लुटली जाणे, टोळी युद्धात हत्या इ. गुन्हे घडतात. त्या वेळेस संबंधित गुन्ह्यातील गुन्हेगार पोलीस स्टेशन परीसरातुन पळुन जावु नये, त्यांना वेळीच पकडुन त्यांचे कडुन मुद्देमाल हस्तगत केला … Read more

वाहतुक शाखा (Traffic Police)

वाहतुक शाखा (Traffic Police) चालू घडामोडी वाहतुक शाखा (Traffic Police) वाहतुक पोलीस अंमलदार (Traffic Police) ची तरतुद.. वाहतुक पोलीस अंमलदार (Traffic Police) ची कामे.. पोलीस ठाणे डायरी अंमलदार (स्टेशन डायरी इन्चार्ज) ची कामे. वाहतुक पोलीस अंमलदार (Traffic Police) ने सांभाळायची रजिस्टरे नाकाबंदी नाकाबंदी पोलीस स्टेशन हद्दीत घडनाऱ्या गुन्ह्यच्या प्रतिबंधासाठी.. पोलीस स्टेशन परीसरात अचानक मोठा गुन्हा … Read more