SBI New Police Salary Package. (SBI चे नवीन पोलीस वेतन पॅकेज.)

दि.26/09/2023 रोजीचे SBI चे नवीन पोलीस वेतन पॅकेज. (SBI New Police Salary Package Date 26/09/2023) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण SBI च्या नविन पोलीस वेतन पॅकेज ची ठळक वैशिष्ट्ये… Personal Accidental Insurance (PAI) Cover of 1 Crore. Personal Accidental Insurance (PAI) Cover. Personal Accidental Insurance (PAI) Cover of 100 lakh for all Variants of Police … Read more

GR : Government Help for Martyred in Naxal attack GR Date. 06/02/2009, शासन निर्णय : नक्षलविरोधी कार्यवाहीत / नक्षलवादी हल्ल्यात मृत पावलेल्या वा जखमी झालेल्या पोलीस अधिकारी, पोलीस कर्मचारी व गृहरक्षक (SRPF) दलाच्या, अधिकारी व कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना विशेष मदत व इतर सवलती बाबत. दिनांक 09/02/2023.

नक्षलविरोधी कार्यवाहीत / हल्ल्यात शहीद वा जखमी झालेल्या पोलीस पोलिसांना व कुटुंबियांना विशेष मदत व इतर सवलती बाबत. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण शासन निर्णय : (दिनांक – 06/02/2023) पोलिस दलाच्या, शहीद अधिकारी व कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांना विशेष मदत व इतर सवलती बाबत थोडक्यात माहिती. पसंतीच्या ठिकाणी विनामुल्य एक घर.. पसंतीच्या ठिकाणी विनामुल्य एक घर : … Read more

Police Welfare Department (पोलीस कल्याण विभाग)

पोलीस कल्याण विभाग (Police Welfare Department) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण पोलीस कल्याण विभाग (Police Welfare Department) मार्फत करण्यात येनारी सर्वसाधारन कामे… अंत्यविधीचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या रू.12,000/- इतक्या अंत्यविधी अनुदानामध्ये रू.8,000/- ची वाढ करून ती रू.20,000/- करण्यात आली. महाराष्ट्र पोलीस कल्याण निधी नियम 9(1) (क) नुसार पोलीस कल्याण निधीचे सभासद असलेल्या … Read more

GR : महाराष्ट्र राज्य शासकीय मृत कर्मचारींना DCPS/NPS ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागु करणे बाबत. शासन निर्णय दिनाक 31/03/2023

महाराष्ट्र राज्या शासकीय मृत कर्मचारींना DCPS/NPS एवजी जुनी पेंऩ्शन योजना लागू चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतनप्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यु उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ति उपदान तसेच शासन सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान … Read more

Health facilities In Police Department (आरोग्य विषयक सुविधा)

आरोग्य विषयक सुविधा (Health facilities) चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण महाराष्ट्र शासनाच्या तसेच पोलीस विभागाच्या, आरोग्य विषयक सुविधा (Health facilities) वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक, (Medical Bill Reimbursement) वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक, (Medical Bill Reimbursement) (पाहण्याकरीता येथे क्लिक करा..) MPKAY (पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना.) कर्मचारी किंवा त्यांचे कुटूंबीय नेमुन दिलेल्या हॉस्पीटल मध्ये भर्ती झाल्यावर पोलीस कल्याण शाखेमधुन फार्म … Read more

Medical Bill Reimbursement वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक

वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक, (Medical Bill Reimbursement) चालू घडामोडी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक,  (Medical Bill  Reimbursement) ची कागदपत्रे. (बघण्याकरीता येथे क्लिक करा..) वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक (Medical Bill Reimbursement) करीता रुग्नालयातुन प्राप्त करावयचे कागदपत्र. (बघण्याकरीता येथे क्लिक करा..) वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयकाच्या कागदपत्रांची तपासणी व सर्वसाधारण तृट्या. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयक बाबत..  शासकीय कर्मचारी यांनी वैद्यकीय खर्चाच्या अनुज्ञेय असणाऱ्या प्रतिपूर्तीच्या … Read more

GR : MPKAY ( वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रयोजनार्थ  अवलंबीत्व  ठरविण्यासाठी उत्पन्नावरील मर्यादा ठरविण्याबाबत..शासकीय कर्मचारीचे आई-वडील व अविवाहीत बहिनी संदर्भात..) शासन निर्णय.. 11/11/2011

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY ( वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या प्रयोजनार्थ  अवलंबीत्व  ठरविण्यासाठी उत्पन्नावरील मर्यादा ठरविण्याबाबत..शासकीय कर्मचारीचे आई-वडील व अविवाहीत बहिनी संदर्भात..) शासन निर्णय.. 11/11/2011 Top

GR : MPKAY ( महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेतील 27 आकस्मीक व 5 गंभीर आजाराची यादी बाबत शासन निर्णय ) 19/03/2005

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY ( महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेतील 27 आकस्मीक व 5 गंभीर आजाराची यादी बाबत शासन निर्णय ) 19/03/2005 Top

GR : MPKAY (पोलीस दलातील अधिकारी/कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचेसाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना राबविणे बाबत) 28/07/2006

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY (पोलीस दलातील अधिकारी/कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय यांचेसाठी महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना राबविणे बाबत) 28/07/2006 Top