GR : Date 17/10/2023, Advances to state government gazetted officials for purchase of motor cars (राज्य शासकीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम शासन निर्णय दिनांक : 17/10/2023)

शासन निर्णय Click On Link Below राज्य शासकीय राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम मंजूर करणेबाबत शासन निर्णय : दिनांक : 17/10/2023. (शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.) दिनांक : 17/10/2023 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार, राजपत्रित अधिकाऱ्यांना मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्रिम देण्याच्या अटी व शर्ती… कार अग्रिम मिळण्याच्या अटी व शर्ती… Terms and … Read more

Indian Flag Code 2006. (भारतीय ध्वज संहिता 2006)

LAW/कायदा Click On Link Below LAW : Indian Flag Code 2006. भारतीय ध्वज संहिता 2006. डॉ. एस. राधाकृष्णन यांनी संविधान सभेमध्ये राष्ट्रध्वजामधील रंगांच्या व चक्राच्या अर्थसूचकतेबद्दल विस्तृतपणे वर्णन केलेले आहे ते पुढील प्रमाणे….” भगवा किंवा केशरी रंग हा स्वार्थनिरपेक्ष त्यागाचा दर्शक आहे. आपल्या नेत्यांनी देखील भौतिक लाभांपासून तटस्थ राहिले पाहिजे आणि आपल्या कामामध्ये स्वतःला वाहून … Read more

Frequently Asked Questions by Government Employees and Answers from General Administration Department. (शासकीय कर्मचारी कडून नेहमीचे विचारले जाणारे प्रश्न व सामान्य प्रशासन विभागाकडून त्याची दिली गेलेली उत्तरे.)

शासकीय कर्मचारी कडून नेहमीचे विचारले जाणारे प्रश्न व विविध विभागाकडून त्याची दिली गेलेली उत्तरे. (Frequently Asked Questions by Government Employees and Answers from Various Department.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण प्रश्न आपले / उत्तर शासनाचे ….. आपल्या शासकीय सेवे दरम्यान पडणार्‍या प्रश्नांची उत्तरे सामान्य प्रशासन विभागाकडून… राज्य शासकीय कर्मचारींना पडणारे खालील विषयावरील, नेहमीच्या प्रश्नांची उत्तरे … Read more

Other important matters that the police should be aware of. (पोलिसांना माहीत असावे असे इतर महत्त्वाचे विषय.)

पोलिसांना माहीत असावे असे इतर महत्त्वाचे विषय. (Other important matters that the police should be aware of.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण GR : Etiquette regarding use of mobile phones in government Offices by officer’s and employees. Date : 23/07/2021 (अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कार्यालयात मोबाईल फोन वापरण्याबाबतचे शिष्टाचार. शासन निर्णय दिनांक : 23/07/2021) Top … Read more

GR : Etiquette regarding use of mobile phones in government Offices by officer’s and employees. Date : 23/07/2021 (अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कार्यालयात मोबाईल फोन वापरण्याबाबतचे शिष्टाचार. शासन निर्णय दिनांक : 23/07/2021)

शासन निर्णय Click On Link Below GR : Etiquette regarding use of mobile phones in government Offices by officer’s and employees. Date : 23/07/2021 (अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कार्यालयात मोबाईल फोन वापरण्याबाबतचे शिष्टाचार. शासन निर्णय दिनांक : 23/07/2021) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कार्यालयात मोबाईल फोनचा वापर करतांनाचे शिष्टाचार संदर्भात थोडक्यात. Etiquette regarding use of mobile … Read more

GR : Government Resolution for unauthorised abandoned vehicle Date date 09.10.2018, (रस्त्यांवर अनधिकृतपणे सोडून दिलेली वाहने / बेवारस वाहनांना हटविण्याबाबतची कार्यपध्दती तसेच अशा वाहनांची तक्रार नोंदविण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा निश्चित करणेबाबत शासन निर्णय दिनांक 09.10.2018)

शासन निर्णय Click On Link Below GR : Government Resolution for unauthorised abandoned vehicle Date date 09.10.2018, (रस्त्यांवर अनधिकृतपणे सोडून दिलेली वाहने / बेवारस वाहनांना हटविण्याबाबतची कार्यपध्दती तसेच अशा वाहनांची तक्रार नोंदविण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा निश्चित करणेबाबत शासन निर्णय दिनांक 09.10.2018) Top Disclaimer / अस्वीकरण

GR : MPKAY Inclusion of a new disease, Government Resolution date 27/03/2020, (गंभीर आजारांमध्ये अवयव प्रतिरोपण व काही नवीन आजारांचा समावेश करुन सदर आजारांवरील औषधोपचाराकरिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत. शासन निर्णय दिनांक 27/03/2020)

शासन निर्णय Click On Link Below GR : MPKAY New Government Resolution date 27/03/2020, (गंभीर आजारांमध्ये अवयव प्रतिरोपण व काही नवीन आजारांचा समावेश करुन सदर आजारांवरील औषधोपचाराकरिता अग्रीम मंजूर करणेबाबत. शासन निर्णय दिनांक 27/03/2020) Top Disclaimer / अस्वीकरण

GR : Food Allowance and Daily Allowance to witness in court (साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत. शासन निर्णय दिनांक 12/05/2015.)

शासन निर्णय Click On Link Below GR : Food Allowance and Daily Allowance to witness in court (साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत. शासन निर्णय दिनांक 12/05/2015.) Top Disclaimer / अस्वीकरण

Government Resolution to increase Food Allowance and Daily Allowance to witness in court (साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत.)

फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण वाढविण्यासाठी साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत. शासन निर्णय दिनांक 12/05/2015.                 न्यायालयात साक्षीकरिता हजर राहणा-या साक्षीदारांना आहारभत्ता व प्रवास भत्ता संबधित न्यायालयामार्फत देण्यात येतो. तथापि, सध्या देण्यात येत असलेला सदरचा भत्ता कमी असल्याकारणाने ब- याचवेळा साक्षीदार … Read more

Regarding taking measures to increase the conviction rate in criminal cases (फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत.)

फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत. (Regarding taking measures to increase the conviction rate in criminal cases) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना बाबत. फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण वाढविण्यासाठी साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे बाबत.               फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण वाढविण्यासाठी साक्षीदारांकरिता सोईसुविधा पुरविणे करिता … Read more