Investigation Stages तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे..

तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. चालू घडामोडी तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. केस डायरी :- पोलीस मॅनुअल क्र.- भाग 3, नियम 225(2) प्रमाने झालेल्या तपासाप्रमाणे लिहीलेल्या केस डायऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याना, … Read more

Detective Branch तपास पथक (D.B.) Investigation Branch

तपास पथक (D.B.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण तपास पथक (D.B.) तपास पथकाची तरतुद.. तपास पथक म्हणजे D.B.=Detective Branch.. एखाद्या पोलीस स्टेशन मध्ये तपास पथक ठेवायचे की नाही हा निर्णय पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारींचा आसतो. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात  तपासाकामासाठी उत्साही, होतकरु, कामाची आवड असलेले, ज्यांना कसलेही काम सांगीतले तरी लगेच तयार राहनारे, तसेच युक्तीने कामे … Read more

Lockup Guard लॉकअप गार्ड

पोलीस ठाणे लॉकअप गार्ड चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण लॉकअप गार्ड लॉकअप गार्ड ची तरतुद.. पोलीस ठाणे लॉकअप गार्ड.. ज्या पोलीस ठाण्यात लॉकअपची व्यवस्था आहे किंवा ज्या ठिकानी आरोपी ठेवला जातो त्या ठिकानी आरोपी सोबत सतत आरोपी गार्ड लावला जातो. आरोपी गार्ड मध्ये ०१ हवालदार ०३ पोलीस कॉन्स्टेबल गार्ड ड्युटीकरीता नेमले जातात. सदर गार्ड ड्युटी … Read more

Panchanama

सर्व पंचनामे चालु घडामोळी तपासी अधिकारी संकीर्ण पंच व सरकारी पंच घटनास्थळ पंचनामा इन्क्वेष्ट पंचनामा जप्ती पंचनामा हस्ताक्षर नमुना पंचनामा स्वक्षरी नमुना पंचनामा आवाजाचा नमुना पंचनामा सोने चांदी व इतर मौल्यावान वस्तु जप्ती पंचनामा अंमली पदार्थ जप्ती पंचनामा संगनकीय उपकरणे जप्ती पंचनामा हँश वैल्यु पंचनामा सि.सि.टी.वी.फुटेज व डी.व्ही.आर. जप्ती पंचनामा फोटो पंचनामा सि.ए. मुद्देमाल जप्ती … Read more

Panch ( सरकारी व गैर सरकारी पंच )

पंच व सरकारी पंच चालु घडामोळी पंच म्हनजे काय? पंच म्हनजे काय? “पंच” हा शब्द भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये पाच लोकांच्या गटाचा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जातो. पोलीसांनी एखाद्या खटल्याच्या तपासात किंवा खटल्यात मदत करण्यासाठी बोलावले आहे आसे लोक. ज्या परिसरात गुन्हा घडला आहे त्या भागातील पंचांची न्यायालय नियुक्ती करू शकते आणि त्यांनी निष्पक्ष आणि प्रामाणिक असणे … Read more

Memorandum Panchanama

कबुली जबाब व मेमोरंडम पंचनामा चालु घडामोळी तपासी अधिकारी संकीर्ण आरोपी कबुली जबाब व वस्तु काढुन देण्याचा पंचनामा Top

Investigation Officer तपासी अधिकारी I/O

तपासी अधिकारी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण तपासी अधिकारी संकीर्ण तपास मार्गदर्शन तपास खर्च फिर्याद बयान पंच व सरकारी पंच सर्व पंचनामे आरोपी अटक किंवा आरोपी जमानत आरोपी वैद्यकीय तपासनी व वैद्यकीय नमुने आरोपी अंगुली मुद्रा ( Finger Prints ) Photographic Evidence आरोपी पोलीस कोठडी ( P.C.R. ) आरोपी ओळख परेड आरोपी कबुली जबाब व … Read more

CEIR–Central Equipment Identity Register

CEIR – Central Equipment Identity Register. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण CEIR – Central Equipment Identity Register. CEIR चा long form काय आहे? CEIR – Central Equipment Identity Register. CEIR (Central Equipment Identity Register) ही प्रणालीसुरु करण्यात आली आहे. या प्रणाली चा उदेश काय आहे? CEIR (Central Equipment Identity Register) भारत सरकार व दुरसंचार विभाग … Read more

Crime Writer

क्राईम राईटर चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलीस स्टेशन संकीर्ण क्राईम राईटर क्राईम राईटर ची तरतूद क्राईम रायटर हा पोलिस स्टेशन चा कर्मचारी असून तो पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याची माहिती आकडेवारी स्वरुपात नोंद  करतो. (रेकॉर्ड ठेवतो) हा कर्मचारी पोलीस कॉन्स्टेबल, नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल, पोलीस हवालदार, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यापैकी कोणत्याही पदाचा अंमलदार असू शकतो. क्राईम राईटर … Read more

First Information Report

फिर्याद चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण फिर्याद चे महत्व FIR म्हणजे काय ? FIR म्हणजे First Information Report, — प्रथम खबर अहवाल. CrPC चे कलम 2(ड) नुसार फिर्याद Complaint म्हणजे ज्या वेळेस एखादी व्यक्ती तोंडी अगर लेखी मॅजिष्ट्रेटकडे तक्रार करते की, एखाद्या व्यक्तीने, मग तो ज्ञात असो अगर अज्ञात असो, अपराध केला आहे आणि त्या … Read more