Maintenance and welfare of parents and senior citizens.. (पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण..)

पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण.. (Maintenance and welfare of parents and senior citizens..) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण AI Office मुले पालकाची काळजी घेत नाही, त्यांची देखभाल करीत नाही, अश्या प्रकारची तक्रार पोलिस स्टेशनला आल्यास पोलिसांनी काय करावे… पोलिस म्हणजे जवळपास सर्वं समश्यावरचे रामबाण उपाय असे सर्वंसामान्य व्यक्तीचे मत असते. असायलाही पाहीजे, कारण … Read more

Examination of Witnesses in Crimes of Injury. (दुखापतीच्या गुन्ह्यतील साक्षीदारांची तपासणी.)

दुखा:पतीच्या गुन्ह्यतील साक्षीदारांची तपासणी. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण AI Office दुखा:पत साक्षीदार आणि त्यांची तपासणी. दुखा:पतीच्या गुन्ह्यत मुख्यत्वे कोण कोण साक्षीदार असतात? Who are the main witnesses in the crime of injury? गुन्ह्यतील साक्षीदार:- घतांनास्थळावरील प्रत्यक्षदर्शी. घटणेच्या पार्श्वभूमी बाबत माहिती असणारे फिर्‍यादी, आरोपी, पिडीत ला जाणणारे लोक. घटणे बाबत आरोपींनी माहिती सांगून ज्यांचे समक्ष … Read more

Action to be taken by Thane Amaldar after registering a offence of injury. (दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही.)

दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. Action to be taken quickly by Thane Amaldar after registering a case/offence of injury.. घटनास्थळाचे सरंक्षण :- घटनास्थळाचे संरक्षण करण्यास पोलीस कार्मचारी नेमावे. … Read more

Writing complaint (FIR) of crime of injury (दुखापतीचे गुन्ह्याची तक्रार कशी नोंदवावी?)

दुखा:पतीचे गुन्ह्याची तक्रार FIR of injury चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखा:पतीचे गुन्ह्याची तक्रार कशी लिहावी ? How to write an FIR for the offense of injury? How to write an FIR for the offense of injury? फिर्यादी ची ओळख:- FIR मध्ये प्रथम खबर देणाऱ्याचे संपुर्ण नाव (वडिलांचे नाव सह), जात, वय, संपूर्ण पत्ता, व्यवसाय, … Read more

Spot Panchnama of the offense of injury (दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा)

दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा.. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा.. दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा कसा करावा? How to write a crime scene panchnama in offence of bodily injury? दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा कसा करावा? तपासी अंमलदार ने त्वरीत घटनास्थळावर भेट द्यावी.) (घटनास्थळावर उशीरा भेट दिल्यास महत्वाचे पुरावे नष्ट होवु शकतात.) घटनास्थळावर पंचनामा … Read more

“High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh Issues Landmark Guidelines for IPC 498-A Detention and Bail” (जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने IPC 498-A चे गुन्ह्यात अटक आणि जामीन साठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.)

जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने IPC 498-A चे गुन्ह्यात अटक आणि जामीन साठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Key points of Comprehensive Detention and Bail Guidelines in Jammu & Kashmir and Ladakh. Supreme Court Ruling Prompts Comprehensive Detention and Bail Guidelines in Jammu & Kashmir and Ladakh. Supreme … Read more

Panchnama writing for search and seizure of narcotic goods under the NDPS Act. (NDPS Act चे गुन्ह्यात अंमली पदार्थाचे मालाचा झडती आणि जप्ती पंचनामा तयार करणे.)

NDPS Act चे गुन्ह्यात अंमली पदार्थाचे मालाचा झडती आणि जप्ती पंचनामा तयार करणे. (Panchnama for search and seizure of narcotic goods under the NDPS Act) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण अंमली पदार्थाचे मालाचा झडती आणि जप्ती पंचनामा. घटनास्थळावर प्रवेश करणे व आपली (पोलिसांची) तसेच आरोपींची अंगझडती….. घटनास्थळावर प्रवेश करणे व आपली (पोलिसांची) तसेच आरोपींची अंगझडती… … Read more

NDPS ACT 1985 in Marathi (अंमली पदार्थ विरोधी कायदा (एन.डी.पी.एस. कायदा) 1985 मराठीत…)

LAW/कायदा Click On Link Below LAW : NDPS ACT 1985 in Marathi (अंमली पदार्थ विरोधी कायदा (एन.डी.पी.एस. कायदा) 1985 मराठीत…) Top Disclaimer / अस्वीकरण

Raid and investigation of narcotics and psychotropic substance, NDPS ACT offences. (अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थच्या गुन्ह्याची रेड व तपास.)

अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थच्या गुन्ह्याची रेड व तपास. (Raid and investigation of narcotics and psychotropic substance, NDPS ACT offences.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण एन.डी.पी.एस. कायदा मराठीत… (NDPS ACT in Marathi) NDPS ACT चे गुन्ह्याची रेड व तपास कसा करावा? (How to raid and investigate crime under NDPS ACT?) NDPS चे गुन्ह्या बाबत मिळालेल्या … Read more

News : Delhi High Court Orders Police Officers to Pay ₹50k for Illegal Detention. (of 30-Minute) (दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकार्‍यांना एका व्यक्तीस 30 मिनिटाच्या बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यासाठी 50 हजार रुपये दंड म्हणून देण्याचे आदेश दिले.)

न्यायानिर्णय Judgement दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलीस अधिकार्‍यांना एका व्यक्तीस 30 मिनिटाच्या बेकायदेशीरपणे ताब्यात ठेवण्यासाठी 50 हजार रुपये दंड म्हणून देण्याचे आदेश दिले. (Delhi High Court Orders Police Officers to Pay ₹50k for Illegal Detention. (of 30-Minute)) Delhi High Court Orders Police Officers to Pay ₹50k for Illegal Detention of 30-Minutes. In a recent court decision, … Read more