तपास पथक (D.B.)

तपास पथक (D.B.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण तपास पथक (D.B.) तपास पथकाची तरतुद.. तपास पथक म्हणजे D.B.=Detective Branch.. एखाद्या पोलीस स्टेशन मध्ये तपास पथक ठेवायचे की नाही हा निर्णय पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारींचा आसतो. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात  तपासाकामासाठी उत्साही, होतकरु, कामाची आवड असलेले, ज्यांना कसलेही काम सांगीतले तरी लगेच तयार राहनारे, तसेच युक्तीने कामे … Read more

लॉकअप गार्ड

पोलीस ठाणे लॉकअप गार्ड चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण लॉकअप गार्ड लॉकअप गार्ड ची तरतुद.. पोलीस ठाणे लॉकअप गार्ड.. ज्या पोलीस ठाण्यात लॉकअपची व्यवस्था आहे किंवा ज्या ठिकानी आरोपी ठेवला जातो त्या ठिकानी आरोपी सोबत सतत आरोपी गार्ड लावला जातो. आरोपी गार्ड मध्ये ०१ हवालदार ०३ पोलीस कॉन्स्टेबल गार्ड ड्युटीकरीता नेमले जातात. सदर गार्ड ड्युटी … Read more

तपासी अधिकारी I/O

तपासी अधिकारी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण तपासी अधिकारी संकीर्ण तपास मार्गदर्शन तपास खर्च फिर्याद बयान पंच व सरकारी पंच सर्व पंचनामे आरोपी अटक किंवा आरोपी जमानत आरोपी वैद्यकीय तपासनी व वैद्यकीय नमुने आरोपी अंगुली मुद्रा ( Finger Prints ) आरोपी पोलीस कोठडी ( P.C.R. ) आरोपी ओळख परेड आरोपी कबुली जबाब व वस्तु काढुन … Read more

CEIR–Central Equipment Identity Register

CEIR – Central Equipment Identity Register. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण CEIR – Central Equipment Identity Register. CEIR चा long form काय आहे? CEIR – Central Equipment Identity Register. CEIR (Central Equipment Identity Register) ही प्रणालीसुरु करण्यात आली आहे. या प्रणाली चा उदेश काय आहे? CEIR (Central Equipment Identity Register) भारत सरकार व दुरसंचार विभाग … Read more

क्राईम राईटर

क्राईम राईटर चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलीस स्टेशन संकीर्ण क्राईम राईटर क्राईम राईटर ची तरतूद क्राईम रायटर हा पोलिस स्टेशन चा कर्मचारी असून तो पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याची माहिती आकडेवारी रेकॉर्ड करतो. हा कर्मचारी पोलीस कॉन्स्टेबल, नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल, पोलीस हवालदार, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यापैकी कोणत्याही पदाचा अंमलदार असू शकतो. क्राईम राईटर ची कामे.. पोलीस … Read more

फिर्याद

फिर्याद चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण फिर्याद चे महत्व FIR म्हणजे काय ? FIR म्हणजे First Information Report, — प्रथम खबर अहवाल. CrPC चे कलम 2(ड) नुसार फिर्याद Complaint म्हणजे ज्या वेळेस एखादी व्यक्ती तोंडी अगर लेखी मॅजिष्ट्रेटकडे तक्रार करते की, एखाद्या व्यक्तीने, मग तो ज्ञात असो अगर अज्ञात असो, अपराध केला आहे आणि त्या … Read more

मानवी तस्करी, स्त्रिया व मुली अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम (पिटा ऑक्ट) १९५६

स्त्रिया व मुली अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम (पिटा अॅक्ट ) १९५६ चालू घडामोडी मानवी तस्करी चे गुन्ह्याचा तपास मानवी तस्करी चे गुन्ह्याबाबत माहीती मिळाल्या नंतर धाडीची (Raid) कार्यवाही… Prevention of Immoral Trafficking Act १९५६ स्त्रिया व मुली अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम (पिटा अॅक्ट) १९५६ पिटा कायदयांतर्गत विशेष पोलीस अधिकारी कोणास म्हणावे :– पिटा कायद्यांतर्गत विशेष … Read more

व्याख्या व खुलासे

व्याख्या व खुलासे व्याख्या व खुलासे न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर न्यायदंडाधिकार्‍यांसमोर

अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ?

अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ? चालु घडामोळी अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास मार्गदर्शन अदखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ? CrPC कलम 2(एल) प्रमाणे ज्या अपराधाबद्दल आणि ज्या प्रकरणात वॉरंटाशिवाय अटक करण्याचा पोलीस अधिकाऱ्याला अधिकार नाही, तो अपराध, अदखलपात्र अपराध, बिनदखली अपराध, बिनदखली प्रकरण (Non-cognizable offence) असतो. CrPC कलम 155(1) प्रमाणे सर्वप्रथम संबंधित ठाने अंमलदारने राज्या शासन … Read more

दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास कसा करावा ?

दखलपात्र गुन्हा व त्याचा तपास कसा करावा ? दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास दखलपात्र गुन्हा व त्याचा तपास कसा करावा ? CrPC कलम 2(क) नुसार पोलीस पहिल्या अनुसूचीप्रमाणे अगर त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कायद्याचे आधारे वारंटाशिवाय अटक करू शकेल तो अपराध म्हणजे दखलपात्र अपराध होय.  CrPC कलम 156(1) नुसार कोणत्याही पोलीस ठाणे अंमलदारास त्याचे पोलीस ठाणे … Read more