Cyber Crime

सायबर क्राईम चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण संगनकीय गुन्हे संकीर्ण संगनकीय गुन्हे बाबत.. संगनकीय कायदे, संगनकीय गुन्हे शाखा तरतुद.. संगनकीय गुन्हे शाखा तरतुद.. संगनकीय कायदे              1) The Information Technology Act, 2000 संगनकीय कायद्यातील महत्वाची कलमे Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper … Read more

CEIR–Central Equipment Identity Register

CEIR – Central Equipment Identity Register. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण CEIR – Central Equipment Identity Register. CEIR चा long form काय आहे? CEIR – Central Equipment Identity Register. CEIR (Central Equipment Identity Register) ही प्रणालीसुरु करण्यात आली आहे. या प्रणाली चा उदेश काय आहे? CEIR (Central Equipment Identity Register) भारत सरकार व दुरसंचार विभाग … Read more