Search of Missing Person (हरविलेल्या व्यक्तींचा शोध)

हरविलेल्या व्यक्तींचा शोध कसा घ्यावा? (Search of Missing Person) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Procedure for Search of Missing Person. पोलीस स्टेशन ला बऱ्याच व्यक्ती हरवील्याच्या, घरून निघून गेल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. अशा प्रकरणात एक परिपूर्ण तक्रार दिली जावी, त्या प्रकरणाचा वेळीच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शोध घेतला जावा (Searching of Missing Person), तपासाच्या कागदपत्रांचे … Read more