Statement Writing (बयान लेखन)

बयान लेखन (Statement Writing) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे आता बयाण लेखन / Statement Writing झाले अगदीच सोपे! खलील फॉर्म मध्ये आपली माहिती भरा. Submit करा. आणि बयाणची PDF कॉपी डाऊनलोड करा. संपले इतकेच. कुठल्या कम्प्युटर ची गरज नाही. MS word च्या सेटटिंग ची गरज नाही. Direct आपल्या मोबाईल वरुन करू शकता. Statement … Read more

Spot Panchnama of the offense of injury (दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा)

दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा.. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा.. दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा कसा करावा? How to write a crime scene panchnama in offence of bodily injury? दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा कसा करावा? तपासी अंमलदार ने त्वरीत घटनास्थळावर भेट द्यावी.) (घटनास्थळावर उशीरा भेट दिल्यास महत्वाचे पुरावे नष्ट होवु शकतात.) घटनास्थळावर पंचनामा … Read more

Transfer of police within the district (पोलिसांची जिल्ह्याअंतर्गत/घटकअंतर्गत बदली)

पोलिसांची जिल्ह्याअंतर्गत/घटकअंतर्गत बदली. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलिसांच्या जिल्हाबदली संदर्भात नियमावली.. पात्रता – घटकांतर्गत जिल्हाबदली करीता कर्मचारीची काय पात्रता असावी पात्रता – घटकांतर्गत जिल्हाबदली करीता कर्मचारीची काय पात्रता असावी. राज्य पोलीस विभागातील पो.शि. / पो.ना. / पो.हवा. / स.पो.उ.नि. यांना स्वेच्छेने अन्य घटकात या शासन निर्णयाने, घटक बदलीने जाण्यास, पत्र समजण्यात येते. पोलीस कर्मचाऱ्याची … Read more

“High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh Issues Landmark Guidelines for IPC 498-A Detention and Bail” (जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने IPC 498-A चे गुन्ह्यात अटक आणि जामीन साठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.)

जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने IPC 498-A चे गुन्ह्यात अटक आणि जामीन साठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Key points of Comprehensive Detention and Bail Guidelines in Jammu & Kashmir and Ladakh. Supreme Court Ruling Prompts Comprehensive Detention and Bail Guidelines in Jammu & Kashmir and Ladakh. Supreme … Read more

Books published at Government level (शासन स्थरावरील प्रसिद्ध पुस्तके)

शासन स्थरावरील प्रसिद्ध पुस्तके चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण शासन स्थरावरील प्रसिद्ध पुस्तके / Books published at Government level महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) 1987… महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) 1987… Top Disclaimer / अस्वीकरण