Investigation Stages तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे..

तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. चालू घडामोडी तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. केस डायरी :- पोलीस मॅनुअल क्र.- भाग 3, नियम 225(2) प्रमाने झालेल्या तपासाप्रमाणे लिहीलेल्या केस डायऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याना, … Read more

Combing Operation कोंबींग ऑपरेशन

कोंबीग ऑपरेशन चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण कोंबीग ऑपरेशन कोंबीग ऑपरेशन (combing operation) तरतुद.. कोंबीग ऑपरेशन (combing operation) (हद्दीतील  आरोपींची ठिकाणे पिंजून काढणे) गरज.. पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडनारे जिवीतहानी व वित्तहानी संबंधीचे गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीचा शोध घेनेकामी. महत्त्वाचे सणवार इ. वेळी गुन्ह्यांना प्रतिबंध व्हावा, परीसरात शांतता राहावी, याकरिता कोंबीग ऑपरेशनची कारवाई केली जाते. यात संशयित … Read more

Detective Branch तपास पथक (D.B.) Investigation Branch

तपास पथक (D.B.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण तपास पथक (D.B.) तपास पथकाची तरतुद.. तपास पथक म्हणजे D.B.=Detective Branch.. एखाद्या पोलीस स्टेशन मध्ये तपास पथक ठेवायचे की नाही हा निर्णय पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारींचा आसतो. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात  तपासाकामासाठी उत्साही, होतकरु, कामाची आवड असलेले, ज्यांना कसलेही काम सांगीतले तरी लगेच तयार राहनारे, तसेच युक्तीने कामे … Read more

Cyber Crime

सायबर क्राईम चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण संगनकीय गुन्हे संकीर्ण संगनकीय गुन्हे बाबत.. संगनकीय कायदे, संगनकीय गुन्हे शाखा तरतुद.. संगनकीय गुन्हे शाखा तरतुद.. संगनकीय कायदे              1) The Information Technology Act, 2000 संगनकीय कायद्यातील महत्वाची कलमे Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper … Read more

मानवी तस्करी, स्त्रिया व मुली अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम (पिटा ऑक्ट) १९५६

स्त्रिया व मुली अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम (पिटा अॅक्ट ) १९५६ चालू घडामोडी मानवी तस्करी चे गुन्ह्याचा तपास मानवी तस्करी चे गुन्ह्याबाबत माहीती मिळाल्या नंतर धाडीची (Raid) कार्यवाही… Prevention of Immoral Trafficking Act १९५६ स्त्रिया व मुली अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम (पिटा अॅक्ट) १९५६ पिटा कायदयांतर्गत विशेष पोलीस अधिकारी कोणास म्हणावे :– पिटा कायद्यांतर्गत विशेष … Read more