Statement Writing (बयान लेखन)

बयान लेखन (Statement Writing) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे आता बयाण लेखन / Statement Writing झाले अगदीच सोपे! खलील फॉर्म मध्ये आपली माहिती भरा. Submit करा. आणि बयाणची PDF कॉपी डाऊनलोड करा. संपले इतकेच. कुठल्या कम्प्युटर ची गरज नाही. MS word च्या सेटटिंग ची गरज नाही. Direct आपल्या मोबाईल वरुन करू शकता. Statement … Read more

letter and application writing, (अर्ज आणि पत्र लेखन)

पत्र, अर्ज, (Letter, Application) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण आता पत्र लेखन / Letter writing झाले अगदीच सोपे! खलील फॉर्म मध्ये आपली माहिती भरा. Submit करा. आणि पत्राची PDF कॉपी डाऊनलोड करा. संपले इतकेच. कुठल्या कम्प्युटर ची गरज नाही. MS word च्या सेटटिंग ची गरज नाही. Direct आपल्या मोबाईल वरुन करू शकता. पत्र आणि अर्ज … Read more