Police Patil (पोलीस पाटील)

पोलीस पाटील (Police Patil) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य पोलीस पाटील बाबत पोलीस पाटील ची नेमणूक कशी होते? पोलीस पाटील ची नेमणूक… ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 अन्वये स्वतंत्र महसुली गावांना पोलीस पाटील नेमणूक करण्यात येते. जिल्हाधिकारी महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम 1967, कलम 5(1) नुसार पोलीस पाटील ची नियुक्ती करतात. गावपातळीवर महसूल … Read more

Social Help By Police Department (पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य)

पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य (Social Help By Police Department) चालू घडामोडी Disclaimer / अस्वीकरण (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…) Social Help By Police (पोलीसांची सामाजिक मदत) विवीध गुन्ह्यातील पिडीतांसाठी मनोधर्य योजना (Manodharya Scheme) मनोधर्य योजना (Manodharya Scheme) (या योजनेबाबत माहीती करुन घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.) पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण बाबत… पालक आणि ज्येष्ठ … Read more

GR : राज्याच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये न्यायालयीन आदेशान्वये कॅमेरे. (बघन्यासाठी येथे क्लिक करा.) 26/03/2018.

शासन निर्णय Click On Link Below GR : राज्याच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये न्यायालयीन आदेशान्वये कॅमेरे. (बघन्यासाठी येथे क्लिक करा.) 26/03/2018. Top