Maintenance and welfare of parents and senior citizens.. (पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण..)

पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण.. (Maintenance and welfare of parents and senior citizens..) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण AI Office मुले पालकाची काळजी घेत नाही, त्यांची देखभाल करीत नाही, अश्या प्रकारची तक्रार पोलिस स्टेशनला आल्यास पोलिसांनी काय करावे… पोलिस म्हणजे जवळपास सर्वं समश्यावरचे रामबाण उपाय असे सर्वंसामान्य व्यक्तीचे मत असते. असायलाही पाहीजे, कारण … Read more

Madras High Court: Wife Has Right to Know Husband’s Salary for Maintenance Claim

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे News : पत्नीला पोटगीचा दावा करणे कामी पतीची मिळकत/मालमत्ता जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. : मद्रास उच्च न्यायालय. वाचा बातमी सविस्तर.. Madras High Court: Wife Has Right to Know Husband’s Salary for Maintenance Claim. In a recent development, the Madurai Bench of the Madras High … Read more

Examination of Witnesses in Crimes of Injury. (दुखापतीच्या गुन्ह्यतील साक्षीदारांची तपासणी.)

दुखा:पतीच्या गुन्ह्यतील साक्षीदारांची तपासणी. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण AI Office दुखा:पत साक्षीदार आणि त्यांची तपासणी. दुखा:पतीच्या गुन्ह्यत मुख्यत्वे कोण कोण साक्षीदार असतात? Who are the main witnesses in the crime of injury? गुन्ह्यतील साक्षीदार:- घतांनास्थळावरील प्रत्यक्षदर्शी. घटणेच्या पार्श्वभूमी बाबत माहिती असणारे फिर्‍यादी, आरोपी, पिडीत ला जाणणारे लोक. घटणे बाबत आरोपींनी माहिती सांगून ज्यांचे समक्ष … Read more

Action to be taken by Thane Amaldar after registering a offence of injury. (दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही.)

दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही. Action to be taken quickly by Thane Amaldar after registering a case/offence of injury.. घटनास्थळाचे सरंक्षण :- घटनास्थळाचे संरक्षण करण्यास पोलीस कार्मचारी नेमावे. … Read more

Writing complaint (FIR) of crime of injury (दुखापतीचे गुन्ह्याची तक्रार कशी नोंदवावी?)

दुखा:पतीचे गुन्ह्याची तक्रार FIR of injury चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखा:पतीचे गुन्ह्याची तक्रार कशी लिहावी ? How to write an FIR for the offense of injury? How to write an FIR for the offense of injury? फिर्यादी ची ओळख:- FIR मध्ये प्रथम खबर देणाऱ्याचे संपुर्ण नाव (वडिलांचे नाव सह), जात, वय, संपूर्ण पत्ता, व्यवसाय, … Read more

Allahabad High Court: Marital Rape Not a Crime if Wife is 18 or Above, Acquits Accused in Dowry Cruelty Case

News / बातमी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे News : Allahabad High Court: Marital Rape Not a Crime if Wife is 18 or Above, Acquits Accused in Dowry Cruelty Case वाचा बातमी सविस्तर.. Marital rape is not a crime if the wife is eighteen year’s or above. Recently, Allahabad High Court said marital … Read more

Statement Writing (बयान लेखन)

बयान लेखन (Statement Writing) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Law/Bare Act/कायदे आता बयाण लेखन / Statement Writing झाले अगदीच सोपे! खलील फॉर्म मध्ये आपली माहिती भरा. Submit करा. आणि बयाणची PDF कॉपी डाऊनलोड करा. संपले इतकेच. कुठल्या कम्प्युटर ची गरज नाही. MS word च्या सेटटिंग ची गरज नाही. Direct आपल्या मोबाईल वरुन करू शकता. Statement … Read more

Spot Panchnama of the offense of injury (दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा)

दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा.. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा.. दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा कसा करावा? How to write a crime scene panchnama in offence of bodily injury? दुखापतीच्या गुन्ह्याचा घटनास्थळ पंचनामा कसा करावा? तपासी अंमलदार ने त्वरीत घटनास्थळावर भेट द्यावी.) (घटनास्थळावर उशीरा भेट दिल्यास महत्वाचे पुरावे नष्ट होवु शकतात.) घटनास्थळावर पंचनामा … Read more

Transfer of police within the district (पोलिसांची जिल्ह्याअंतर्गत/घटकअंतर्गत बदली)

पोलिसांची जिल्ह्याअंतर्गत/घटकअंतर्गत बदली. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलिसांच्या जिल्हाबदली संदर्भात नियमावली.. पात्रता – घटकांतर्गत जिल्हाबदली करीता कर्मचारीची काय पात्रता असावी पात्रता – घटकांतर्गत जिल्हाबदली करीता कर्मचारीची काय पात्रता असावी. राज्य पोलीस विभागातील पो.शि. / पो.ना. / पो.हवा. / स.पो.उ.नि. यांना स्वेच्छेने अन्य घटकात या शासन निर्णयाने, घटक बदलीने जाण्यास, पत्र समजण्यात येते. पोलीस कर्मचाऱ्याची … Read more

“High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh Issues Landmark Guidelines for IPC 498-A Detention and Bail” (जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने IPC 498-A चे गुन्ह्यात अटक आणि जामीन साठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.)

जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने IPC 498-A चे गुन्ह्यात अटक आणि जामीन साठी महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Key points of Comprehensive Detention and Bail Guidelines in Jammu & Kashmir and Ladakh. Supreme Court Ruling Prompts Comprehensive Detention and Bail Guidelines in Jammu & Kashmir and Ladakh. Supreme … Read more