Other important matters that the police should be aware of. (पोलिसांना माहीत असावे असे इतर महत्त्वाचे विषय.)

पोलिसांना माहीत असावे असे इतर महत्त्वाचे विषय. (Other important matters that the police should be aware of.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण GR : Etiquette regarding use of mobile phones in government Offices by officer’s and employees. Date : 23/07/2021 (अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासकीय कार्यालयात मोबाईल फोन वापरण्याबाबतचे शिष्टाचार. शासन निर्णय दिनांक : 23/07/2021) Top … Read more