AD-Accidental Death

अकस्मात मृत्यु चालू घडामोडी अकस्मात मृत्यु अकस्मात मृत्यु ( CRPC 174 ) भारतातील अपघाती मृत्यू प्रकरणांच्या तपासात अनेक मुद्यांचा समावेश होतो, जे प्रकरणाच्या विशिष्ट परिस्थितीनुसार बदलू शकतात. येथे काही सामान्य मुद्दे दिलेले आहेत ज्यांचा समावेश असू शकतो:- प्रत्येक अकस्मात मृत्यु , मर्ग ( CRPC 174 ) हा मर्डर ( खुन ) आहे असे समजुनच त्याचा … Read more