JMFC Court Duty कोर्ट ड्युटी कर्मचारी

कोर्ट ड्युटी कर्मचारी चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण कोर्ट ड्युटी कर्मचारी कोर्ट ड्युटी कर्मचारी ची तरतुद.. हा पोलीस कर्मचारी असुन त्याची नेमनुक संबंधित पोलीस स्टेशनला असते. संबंधित पोलीस स्टेशन ज्या JMFC न्यायालयाच्या अधीन असते त्या ठिकाणी तो कामकाज पाहतो. कोर्ट ड्युटी कर्मचारी ची कामे.. कोर्ट ड्युटी कर्मचारी ची कामे.. हा पोलीस कर्मचारी असुन त्याची नेमनुक … Read more