Crime Writer

क्राईम राईटर चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलीस स्टेशन संकीर्ण क्राईम राईटर क्राईम राईटर ची तरतूद क्राईम रायटर हा पोलिस स्टेशन चा कर्मचारी असून तो पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याची माहिती आकडेवारी स्वरुपात नोंद  करतो. (रेकॉर्ड ठेवतो) हा कर्मचारी पोलीस कॉन्स्टेबल, नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल, पोलीस हवालदार, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यापैकी कोणत्याही पदाचा अंमलदार असू शकतो. क्राईम राईटर … Read more