भा.द.वि. गुन्ह्याचे तपास मार्गदर्शन (कलम प्रमाणे)

भा.द.वि. गुन्ह्याचे तपास मार्गदर्शन (कलम प्रमाणे) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्ह्याचे दाखल होण्यापासुन तर न्यायानिर्णयापर्यतचे सर्वसाधारण टप्पे.. गुन्हा दाखल करणे:- एखादा गुन्हा घडल्यावर फिर्यादी/तक्रारदार पोलीस स्टेशनला येतो व त्याची दखलपात्र तक्रार कळवितो. केस डायरी :- पोलीस मॅनुअल क्र.- भाग 3, नियम 225(2) प्रमाने झालेल्या तपासाप्रमाणे लिहीलेल्या केस … Read more