accused-identification-parade

आरोपीची ओळख परेड चालु घडामोळी आरोपीची ओळख परेड आरोपीची ओळख परेड म्हणजे काय? आरोपीची ओळख परेड कशी करावी सर्वोच्च न्यायालय न्यायनिर्णय :- जेव्हा साक्षीदार आरोपीस पहीले पासूनच ओळखत असेल तेव्हा ओळख परेड ची गरज नाही.