Investigation of Injury (दुःखापतीच्या गुन्हयाचा तपास कसा करावा.)

दुःखापतीच्या गुन्हयाचा तपास कसा करावा. (Investigation of Injury) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण दुःखापतीच्या गुन्हयाचे भा.द.वि. चे कलम 319 ते 338 (IPC Section for Injury 319 to 338) (पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा…) दुखा:पतीचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर ठाणे अंमलदाराने त्वरीत करावयाची कारवाही… स्टेशन डायरी अंमलदार ने दुःखापतीच्या गुन्हयाची तक्रार कशाप्रकारे लिहुन घ्यावी? दुखापतीच्या … Read more