Panch ( सरकारी व गैर सरकारी पंच )

पंच व सरकारी पंच चालु घडामोळी पंच म्हनजे काय? पंच म्हनजे काय? “पंच” हा शब्द भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये पाच लोकांच्या गटाचा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जातो. पोलीसांनी एखाद्या खटल्याच्या तपासात किंवा खटल्यात मदत करण्यासाठी बोलावले आहे आसे लोक. ज्या परिसरात गुन्हा घडला आहे त्या भागातील पंचांची न्यायालय नियुक्ती करू शकते आणि त्यांनी निष्पक्ष आणि प्रामाणिक असणे … Read more