Maintenance and welfare of parents and senior citizens.. (पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण..)

पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण.. (Maintenance and welfare of parents and senior citizens..) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण AI Office मुले पालकाची काळजी घेत नाही, त्यांची देखभाल करीत नाही, अश्या प्रकारची तक्रार पोलिस स्टेशनला आल्यास पोलिसांनी काय करावे… पोलिस म्हणजे जवळपास सर्वं समश्यावरचे रामबाण उपाय असे सर्वंसामान्य व्यक्तीचे मत असते. असायलाही पाहीजे, कारण … Read more