Sand Policy of Maharashtra Government. (महाराष्ट्र शासनाचे वाळू धोरण.)

Sand Policy of Maharashtra Govt. (महाराष्ट्र शासनाचे वाळू धोरण.) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण महाराष्ट्राच्या शासनाच्या वाळू धोरणाचे शासन निर्णय व परिपत्रके… Government Regulations and Circulars of the Sand Policy of the Government of Maharashtra… गौण खनिज अधिनियम 1957 खाली फिर्याद देण्याचे अधिकार कुणाला आहेत? खाण व खनिजे (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९५७. The Mines … Read more