Statements बयान

बयान चालु घडामोळी बयान/जबाब लिहा बयान कसे घ्यावे पोलीसानी बयान घेतांना हे लक्षात ठेवावे… पोलिस बयान/स्टेटमेंट घेताना भारतीय पोलिसांवर कायदेशीर बंधने आहेत, काही प्रमुख जबाबदाऱ्या आहेत, या जबाबदाऱ्या फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मध्ये नमूद केल्या आहेत:- पोलिस स्टेटमेंट घेताना पोलिसांनी या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून ते स्टेटमेंट कोर्टात मान्य असेल आणि स्टेटमेंट … Read more