article 142, indian constitution, Power of Supreme Court, Suo Moto Cognizance, कलम 142 – भारतीय संविधान 1949. न्यायालयाचा स्वाविवेकाने एखाद्या सार्वजनिक हिताच्या प्रकरणाची स्वतःच दाखल घेण्याचा अधिकार : भारतीय राज्यघटना कलम 142.

कलम 142 – भारतीय संविधान 1949. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण कलम 142 – भारतीय संविधान 1949. एखाध्या सार्वजनिक हिताच्या प्रकरणात भारताच्या सर्वोच्य न्यायालयास असलेले स्वता:हुन दखल घ्यायचे अधिकार. (सु मोटो कोग्निजन्स) (Suo Moto Cognizance Power of Supreme Court) भारतीय संविधान 1949 मधील कलम 142 (१) सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर करताना, … Read more