Jmfc Court

Jmfc Court चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण न्यायालयीन निर्णय उहापोह GR – फौजदारी खटल्यातील सिध्दअपराध प्रमाण वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत. खटल्याच्या सुनावनीमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरंसिगचा वापर करण्याबाबत. कनिष्ठ न्यायालय (तालुका स्तरीय) कनिष्ठ न्यायालय तरतुद.. कनिष्ठ न्यायालय ची कामे.. काही महत्वपुर्ण कायदे कायद्याची शब्दावली (इंग्रजी-मराठी-हिंदी) (सदर शब्दावली ही भारत सरकारच्या कायदेविषयक संकेतस्थळावरुन जशीच्या तशी पुरवली जात असुन याचा … Read more