Supreme Court

Supreme Court चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण न्यायालयीन निर्णय उहापोह सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तरतुद व कामे.. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वोच्च न्यायालयीन संस्था आहे आणि तिचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना 26 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयात 1 मुख्य न्यायाधीश आणि 33 इतर न्यायाधीश आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश भारताचे … Read more