Regarding use of Insignia on government programs and government correspondence on the occasion of “350th Shiv Rajyabhishek” (“३५० वा शिवराज्याभिषेक” निमित्त शासकीय कार्यक्रम व शासकीय पत्रव्यवहारावर बोधचिन्ह वापरण्याबाबत)

“350 व्या शिवराज्याभिषेक” निमित्त शासकीय कार्यक्रम व शासकीय पत्रव्यवहारावर बोधचिन्ह वापरण्याबाबत शासन निर्णय. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण “३५० व्या शिवराज्याभिषेक” निमित्त बोधचिन्ह… ३५० व्या शिवराज्याभिषेक छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा 06 जून 1674 रोजी रायगडावर संपन्न झाला होता. हा राज्याभिषेक सोहळा नऊ दिवस उत्साहात साजरा केला गेला होता. त्याच धर्तीवर … Read more