Beat Incharge

बीट अंमलदार चालू घडामोडी बीट अंमलदार बीट अंमलदार ची तरतुद.. महाराष्ट्र पोलिसातील “बीट अमलदार” हा एक गणवेशधारी अधिकारी असतो. जो त्याला दिलेल्या विशिष्ट क्षेत्रात किंवा बीटमध्ये गस्त घालणे आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जबाबदार असतो. “अंमलदार” हा एक मराठी शब्द आहे ज्याचा अर्थ “अधिकारी” किंवा “प्रभारी” असा होतो. बीट अंमलदार ची कामे… महाराष्ट्र पोलिसांमधील बीट … Read more