Correspondence Branch पत्र व्यवहार शाखा ( बरणीशी )

पत्र व्यवहार शाखा ( बरणीशी ) चालू घडामोडी पत्र व्यवहार शाखा ( बरणीशी ) पत्र व्यवहार शाखा ( बरणीशी ) ची तरतुद.. यांना बरेचदा बारनिशी कारकुन या नावाने सुद्धा ओळखले जाते. हा कर्मचारी पोलीस कॉन्स्टेबल, नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल, पोलीस हवालदार, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यापैकी कोणत्याही पदाचा अंमलदार असू शकतो बारनिशी जवळ अवाक – जावक टपाल … Read more