Retirement (सेवानिवृत्ती)

सेवानिवृत्ती (Retirement) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण सेवानिवृत्ती (Retirement) सेवानिवृत्ती पूर्वी, सेवेच्या कुठल्या टप्यावर सेवापटाचा कुठला भाग अद्यावत करावा याचे संपूर्ण मार्गदर्शन… सेवा पुस्तक कश्याप्रकारे अद्यावत करावे या बाबत संपूर्ण मार्गदर्शन (पाहण्याकरिता येथे क्लिक करा…) नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी कर्मचारी ना मिळणारे लाभ… पोलीस अधिकारी/कर्मचारी हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होतात. सर्वसाधारणपणे … Read more