GR : Right to Information 2005 (राज्याच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये न्यायालयीन आदेशान्वये लावलेल्या कॅमेऱ्यांचे फुटेज कधी पर्यंत जतन करावे..) Gr Date – 25/08/2022.

शासन निर्णय Click On Link Below GR : माहीती अधिकार कायदा 2005 चे संबंधाने, राज्याच्या प्रत्येक पोलीस स्टेशन मध्ये न्यायालयीन आदेशान्वये लावलेल्या कॅमेऱ्यांचे फुटेज कधी पर्यंत जतन करावे.. Gr Date – 25/08/2022. Top