IPC Section of Injury 319 to 338 (दुःखापतीच्या गुन्हयाचे भा.द.वि. चे कलम 319 ते 338)

दुःखापतीच्या गुन्हयाचे भा.द.वि. चे कलम 319 ते 338 (IPC Section of Injury 319-338) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण दुःखापतीच्या गुन्हयाचे कलम 319 ते 338 (IPC Section of Injury 319-338) साधी दुखापत व्याख्या, IPC कलम 319 IPC कलम 319 मध्ये साध्या दुःखापतची व्याख्या सांगितली आहे. एखाद्याच्या शरीरास वेदना होईल अगर विकार होईल अशी … Read more