CRPC 107 Preventive Action प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

CRPC कलम 107 अन्वये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही. (Preventive Action) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण पोलीसांनी, CRPC 107 Preventive Action, प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, दरम्यान करायची कार्यवाही. CRPC 107 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुरु करण्यासाठी कोन अर्ज/अहवाल देऊ शकतो? कोणतीही सर्वसामान्य इसमाने केलेल्या अर्जावरून, किंव्हा पोलीसांनी सादर केलेल्या अहवालावरून / इस्तगाशा वरून कार्यकारी दंडाधिकारी CRPC 1973, कलम 107 … Read more