Summons & Warrant (समन्स आणि वॉरंट)

समन्स आणि वॉरंट (Summons & Warrant) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण वॉरंट (Warrant) समन्स (Summons) समन्स म्हणजे काय? समन्स म्हणजे बोलावणे. एखादे कोर्ट, किंव्हा एखादा अधिकारी, त्याचे समक्ष आलेल्या विषया संबंधाने एखाद्याला विचारपूस करण्यासाठी बोलावणी करणे कामी लेखी पत्र देतो त्यास समन्स असे म्हणतात. कायदेशीर संदर्भात “समन्स” हा शब्द न्यायालय किंवा प्राधिकरणाने … Read more