FIR Writing By Police (स्टेशन डायरी अंमलदार ने तक्रार नोंदविताना घ्यायची काळजी..)

स्टेशन डायरी अंमलदार ने तक्रार कशी नोंदवावी (FIR Registration) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण Disclaimer / अस्वीकरण FIR Registration Points (तक्रार नोंदवून घेणे.) सर्वसाधारण तक्रार कशी नोंदवावी. तक्रार घेताना गुन्हयांचे स्वरुप दखलपात्र/ अदखलपात्र/ गंभीर/ कमी गंभीर/ अपघाती/ आत्महत्या/ हत्या/ दुखापत निश्चित करावे. तक्रार घेताना गुन्हयांची रीत तक्रारीत घेण्यात यावी. तक्रार घेताना गुन्हयांची तारीख, ठिकाण व वेळ … Read more