Police Patil (पोलीस पाटील)

पोलीस पाटील (Police Patil) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण पोलीस विभागाचे सामाजिक मदतकार्य पोलीस पाटील बाबत पोलीस पाटील ची नेमणूक कशी होते? पोलीस पाटील ची नेमणूक… ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 अन्वये स्वतंत्र महसुली गावांना पोलीस पाटील नेमणूक करण्यात येते. जिल्हाधिकारी महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम 1967, कलम 5(1) नुसार पोलीस पाटील ची नियुक्ती करतात. गावपातळीवर महसूल … Read more