Data Theft (डाटा चोरी)

डाटा चोरी (Data Theft ) चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण डाटा चोरी (Data Theft ) investigation डाटा चोरी (Data Theft ) डाटा थेफ्ट :- संगणकातुन, संगणक मालकाच्या परवानगी शिवाय पेन ड्राईव्ह, वाय फाय इ. मार्गाद्वारे अनधिकृतपणे  डाटा चोरी करणे. डाटा चोरी (Data Theft ) चा तपास कसा करावा ? डाटा चोरी (Data Theft ) चा तपास… फिर्यादी … Read more