Investigation Guidance तपास मार्गदर्शन

तपास मार्गदर्शन चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण तपासाचे सर्वसाधारण टप्पे.. सर्व गुन्ह्याचे तपास मार्गदर्शन ( कायद्या प्रमाणे ) भा.द.वि. गुन्ह्याचे तपास मार्गदर्शन ( कलम प्रमाणे ) पोलीसांचे जुने तपास ( केस डायरी ) कोर्ट निर्णय आढावा ( पोलीस तपासातील तृटी ) महिला व बालकाांहवषयी दाखल होणाऱ्या गुन्ह्याच्या तपासाबाबत करावयाची कार्यवाही… महिला व बालकाांहवषयी दाखल होणाऱ्या … Read more