CEIR–Central Equipment Identity Register

CEIR – Central Equipment Identity Register. चालू घडामोडी न्यायालयीन निर्णय संकीर्ण CEIR – Central Equipment Identity Register. CEIR चा long form काय आहे? CEIR – Central Equipment Identity Register. CEIR (Central Equipment Identity Register) ही प्रणालीसुरु करण्यात आली आहे. या प्रणाली चा उदेश काय आहे? CEIR (Central Equipment Identity Register) भारत सरकार व दुरसंचार विभाग … Read more