Panch ( सरकारी व गैर सरकारी पंच )

पंच व सरकारी पंच चालु घडामोळी GR – सात वर्ष किंवा सात वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात सरकारी कर्मचारी, पंच म्हणुन घेण्याबाबत शासन निर्णय पंच म्हनजे काय? पंच म्हनजे काय? “पंच” हा शब्द भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेमध्ये पाच लोकांच्या गटाचा संदर्भ देण्यासाठी वापरला जातो. पोलीसांनी एखाद्या खटल्याच्या तपासात किंवा खटल्यात मदत करण्यासाठी बोलावले आहे आसे लोक. … Read more