Accused Police Custody

आरोपी पोलीस कोठडी ( P.C.R.) चालु घडामोळी आरोपी पोलीस कोठडी बाबत Accordion Title Accordion Content आरोपी अटके बाबत, डी.के. बासु (सर्वोच्च न्यायालय) यांची मार्गदर्शक तत्वे.. आरोपी अटके बाबत, डी.के. बासु (सर्वोच्च न्यायालय) यांची मार्गदर्शक तत्वे.. आरोपी अटके बाबत, डी.के. बासु (सर्वोच्च न्यायालय) यांची  मार्गदर्शक तत्वे.. (सदर लिंक ही भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या, कायदेविषयक संकेतस्थळावरुन जशीच्या तशी पुरवली … Read more